10:47 11/12/2008

TrustBank được chào bán gần 50 triệu cổ phiếu

N.Anh

TrustBank được phép chào bán ra công chúng 49.592.300 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 10/12/2008, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (TrustBank).

Theo đó, TrustBank được phép chào bán ra công chúng 49.592.300 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 47.887.315 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 1.704.985 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong ngân hàng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận, ngân hàng phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín có vốn điều lệ 504,077 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 1, Thị Tứ Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.