16:40 11/02/2011

Trustbank lãi 302 tỷ đồng trong năm 2011

Hồng Anh

Trustbank vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011

Một chi nhánh của TrustBank.
Một chi nhánh của TrustBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín – Trustbank vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo đó, tính đến tháng 12/2010, vốn điều lệ Trustbank đạt 3.000 tỷ trước hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, tổng tài sản đạt hơn 20.000 tỷ, tăng trên 132% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 302 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2009, đạt 104% kế hoạch năm 2010; hệ thống mạng lưới đạt 103 điểm trên toàn quốc.

Trustbank cho biết, trong năm 2010 Trustbank đã thành lập Công ty Bất động sản TrustLand, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản – TrustAsset, tham gia vốn vào Công ty Chứng khoán Đại Việt, Công ty Bảo hiểm Hùng Vương.

Dự kiến trong năm 2011, vốn điều lệ Trustbank đạt 5.000 tỷ đồng, tương đương tăng 40% so với hiện tại; lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 98% so với năm 2010; hệ thống mạng lưới đạt 110 điểm hoạt động.

Năm 2011, Trustbank hiện thực hoá chiến lược mở rộng và chuyên biệt hoá các mảng hoạt động hỗ trợ lĩnh vực ngành nghề nền tảng, đưa vào hoạt động hiệu quả Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản – TrustAsset, Công ty Bất động sản TrustLand, các công ty tham gia vốn như Công ty Chứng khoán Đại Việt, Công ty Bảo hiểm Hùng Vương…