10:12 02/01/2013

TRUSTBank sắp họp cổ đông bàn về tái cấu trúc

Tú Uyên

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương để TRUST Bank tiến hành đại hội cổ đông theo đề án tái cấu trúc

<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Giao dịch tại TRUST Bank.</span>
<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Giao dịch tại TRUST Bank.</span>
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương để TRUSTBank tiến hành đại hội cổ đông theo đề án tái cấu trúc.

Cuối tháng 12/2012 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương để TRUSTBank tiến hành Đại hội cổ đông theo đề án tái cấu trúc. Hiện TRUSTBank đang bổ sung thêm một số tài liệu trình Ngân hàng Nhà nước để có thể sớm tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông, dự kiến cuối tháng 1/2013.

Nằm trong nhóm các ngân hàng tái cấu trúc, TRUSTBank đã có phương án chủ động tự tái cơ cấu trình Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Trên cơ sở được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 6/9/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 652/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc phương án tái cơ cấu TRUSTBank.

Theo tiến trình này, TRUSTBank tập trung sử dụng nguồn lực từ các tập đoàn, tổ chức, cá thể kinh tế tư nhân trong nước để tái cơ cấu, mà không sử dụng vốn ngân sách. Đây là điểm đáng chú ý trong chiến lược tái cấu trúc TRUSTBank nhằm giải quyết ổn thỏa các vấn đề nội tại, không trông chờ vào sự “cứu trợ” của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi hoàn thành tiến trình tái cơ cấu, hoạt động của TRUSTBank sẽ đảm bảo an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Chiến lược tái cấu trúc đã được hoạch định, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo TRUSTBank đã đồng thuận trước thềm Đại hội cổ đông. Theo chương trình, tại Đại hội sẽ thông qua một số báo cáo quan trọng, trong đó có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo đề án tái cơ cấu ngân hàng, phương án thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát...

Chiến lược kinh doanh TRUSTBank trong giai đoạn 2013-2015 trong phương án tái cơ cấu sẽ là một trong những nội dung quan trọng sẽ được Hội đồng Quản trị, Ban điều hành TRUSTBank trình bày tại Đại hội cổ đông.

Trong ngắn hạn, TRUSTBank tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống, phát huy vai trò ngân hàng “tam nông” tại khu vực trọng điểm ĐBSCL, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các trung tâm kinh tế và bước đầu triển khai nhóm sản phẩm, các dịch vụ phục vụ ngành vật liệu xây dựng, nhà ở bình dân.

(Nguồn: TRUSTBank)