08:45 02/01/2008

TS4 trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

M.Kiều

8/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2007

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, 8/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2007 và phát hành thêm cổ phiếu đợt 2.

Theo đó, TS4 sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, ngày thanh toán là 15/2/2008 đồng thời phát hành 2.733.450 cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1 (sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 16.000 đ/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua sẽ được tính từ ngày 17/01/2008 đến 13/02/2008. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 17/01/2008 đến 15/02/2008 .

Bên cạnh đó, Công ty còn có chính sách ưu đãi quyền mua căn hộ chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.HCM cho những cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số lượng cổ phiếu trở lên tại ngày chốt danh sách (08/01/2008) được ưu tiên mua một căn hộ giảm 10% trên giá bán.