06:09 21/05/2008

TST giải trình giá cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

H.Vũ

TST giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 29/4 - 8/5/2008

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, có thêm một doanh nghiệp giải trình về việc giá cổ phiếu sụt giảm 5 phiên liên tiếp.

Đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HASTC) với việc giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 29/4 - 8/5/2008.

Nguyên nhân của việc giảm giá cổ phiếu TST được công ty lý giải là do tình hình chung của thị trường chứng khoán, bởi đến thời điểm hiện tại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn rất tốt. Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán) và báo cáo quý 1/2008 của công ty đã công bố đầy đủ theo quy định của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.