10:38 12/12/2008

TST trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 21/1/2009, TST sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần

Ngày 21/1/2009, TST sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - Biểu đồ cổ phiếu TST - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 21/1/2009, TST sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - Biểu đồ cổ phiếu TST - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 31/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST-HASTC).

Theo đó, ngày 21/1/2009, TST sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Vương Thừa Vũ - Đống Đa - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TST vào các ngày 30, 31/12, và 2/1/2009.