10:55 24/04/2008

TTC và ABT mua cổ phiếu quỹ

M.Kiều

TTC và ABT sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ngày 22/4, sàn Tp.HCM (HOSE) thông báo đã có thêm 2 công ty niêm yết công bố việc mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ.

Đó là: Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC) sẽ mua lại 100.000 cổ phiếu TTC làm cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch thoả thuận và khớp lệnh.

Thời gian mua được xác định từ 5/5 – 5/7/2008. Nguồn vốn để mua lại số cổ phiếu này được lấy từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tính đến thời điểm 31/3/2008.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT) sẽ mua 800.000 cổ phiếu ABT làm cổ phiếu quỹ cũng theo phương thức giao dịch thoả thuận và khớp lệnh.

Thời gian mua được xác định từ 6/5 – 6/8/2008. Nguồn vốn để mua lại số cổ phiếu này được lấy từ thặng dư vốn tính đến thời điểm 31/12/2008.