11:09 26/08/2008

TTF giải trình kết quả kinh doanh quý 2

N.Anh

TTF đã có công văn giải trình biến động trong kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2008 so với quý 1/2008.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF) đã có công văn giải trình biến động trong kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2008 so với quý 1/2008.

Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 đạt 133,226 tỷ đồng, giảm 45% so với quý 1/2008. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 8,381 tỷ đồng, giảm 37% so với quý 1/2008.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ quý 2 đạt 7,366 tỷ đồng, 40,77% so với quý 1/2008.

Theo TTF thì doanh thu thuần giảm 45% là do Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành sản xuất trên 65% là hàng đồ gỗ ngoài trời, khoảng 25% là hàng đồ gỗ trong nhà và khoảng 10% là ván sàn gỗ. Dòng hàng đồ gỗ ngoài trời là dòng hàng tiêu thụ theo mùa trong năm. Thông thường mùa xuất hàng đồ gỗ ngoài trời cao nhất của nhà sản xuất là từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. trong các tháng còn lại trong năm doanh số đồ gỗ ngoài trời sẽ rất thấp, nếu không nói là không có.

Tuy nhiên, do Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành còn có sản xuất hàng đồ gỗ trong nhà và ván sàn gỗ nên trong quý 2 và quý 3 doanh số chủ yếu đến từ 2 dòng hàng này. Để khắc phục hạn chế này, Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành đã thành lập thêm một nhà máy nữa, với công suất 3.000 conts/năm, chủ yếu làm hàng đồ gỗ trong nhà để sang năm sau sẽ duy trì mức chênh lệch giữa các quý dưới 20%.
            
Lợi nhuận sau thuế giảm 37% là do nguyên nhân doanh số sụt giảm theo mùa vụ như đã giải thích trên đây. Tuy nhiên, mức giảm ít hơn là do giảm được giá vốn hàng bán trong kỳ.