14:52 03/10/2012

TTF miễn nhiệm một phó tổng giám đốc

N.Anh

Ông Huỳnh Phú Quốc, Phó tổng giám đốc TTF bị miễn nhiệm chức vụ do vi phạm điều lệ và một số thỏa thuận đã ký kết

Diễn biến giá cổ phiếu TTF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu TTF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý.

Theo đó, ông Huỳnh Phú Quốc, Phó tổng giám đốc công ty bị miễn nhiệm chức vụ do vi phạm điều lệ TTF và một số thỏa thuận đã ký kết với công ty.

Đồng thời, TTF bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Lễ giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho ông Nguyễn Văn Hậu chuyển công tác từ Bình Dương về Tp.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Lễ sinh năm 1979, đã làm việc tại công ty con của TTF trên 5 năm với chức danh kế toán trưởng.

Trước đó, TTF đã bổ nhiệm ông Đinh Văn Hóa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty phụ trách kho vận, an ninh quản trị, môi trường và cơ sở hạ tầng; bổ nhiệm ông Lê Minh Ngọc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách toàn bộ khối sản xuất tinh chế gồm 7 nhà máy và 2 phân xưởng.