16:06 24/12/2008

TTF phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng

N.Anh

2/1/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 2/1/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 6/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF-HOSE) phát hành cổ phiếu thưởng 6 tháng cuối năm 2007.
 
Theo đó, TTF sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 - cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu cũ sẽ được hưởng 1 cổ phiếu thưởng. Ngày thực hiện dự kiến là 26/2/2009.

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu thưởng được nhận sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TTF vào các ngày 5, 6 và 7/1/2009.