16:17 10/06/2009

TTF trả cổ tức bằng tiền, MCP phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng của TTF và MCP

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TTF từ ngày 20/3 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TTF từ ngày 20/3 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của TTF và phát hành cổ phiếu thưởng của MCP.

* Ngày 22/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE).

Theo đó, ngày 6/7/2009, TTF sẽ thanh toán tiền cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại văn phòng công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - khu phố 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bỉnh Dương.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TTF vào các ngày 19/6, 22/6 và 23/6/2009.

* Ngày 2/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE).

Theo đó, MCP sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:55 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 55 cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch dự kiến là ngày 6/8/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM. 

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MCP vào các ngày 1, 2 và 3/7/2009.