20:01 07/12/2011

TTF và DPR thông báo chuyển nhượng tài sản

Minh Hà

TTF khẳng định mục đích di dời để giảm chi phí vận chuyển, quản lý đồng thời gọn nhẹ bộ máy quản lý và không giảm quy mô hoạt động

Diễn biến giá cổ phiếu TTF trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TTF trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HSX) và Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HSX) thông báo về việc chuyển nhượng tài sản.

Cụ thể, TTF cho biết do công ty "mẹ" có kho chứa nguyên vật liệu diện tích rộng hơn tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nên công ty đang tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thuận An, tỉnh Bình Dương và di dời toàn bộ nhà xưởng lên Tân Uyên.

Khu đất tại Thuận An có diện tích thuê trên giấy tờ là 19.261,13m2 và 3.833m2 hành lang bảo vệ đường bộ đều thuộc quyền sở hữu của TTF.

Mục đích di dời để giảm chi phí vận chuyển, chi phí quản lý đồng thời gọn nhẹ bộ máy quản lý. Sau khi dời lên Tân Uyên (dự kiến hoàn tất trước Tết) và lắp đặt xong (dự kiến trong tháng 2) thì nhà máy sẽ hoạt động theo công suất cũ (60 container/ tháng) hoặc lớn hơn.

Ngoài ra, TTF khẳng định thông tin công ty bán nhà xưởng, giảm quy mô hoạt động là không đúng. Công ty chỉ di dời nhà máy để thuận lợi hóa trong quản lý và tiết kiệm chi phí chứ không giảm quy mô hoạt động như thông tin đó.

Trong khi đó, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty con là Công ty Cổ phần khu du lịch và khách sạn Phát Đạt Quảng Ngãi.

PDR sẽ chuyển nhượng toàn bộ 95,24% vốn góp của mình tại công ty con cho 2 cá nhân. Trong đó, 93,24% vốn cho ông Phan Gia Minh, hiện là cổ đông của Phát Đạt Quảng Ngãi và 2% vốn còn lại cho ông Tạ Ngọc Hoanh - giám đốc của Phát Đạt Quảng Ngãi.

Theo PDR, công ty bán toàn bộ vốn góp tại công ty con để tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực phát triển bất động sản là nhà ở.

Công ty này có vốn điều lệ là gần 31,5 tỷ đồng, trong đó, PDR góp vốn 30 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, công ty trên sẽ không còn là công ty con của PDR nữa.