11:57 10/02/2009

TTF và TAC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

TTF và TAC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của TAC lỗ 44,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 11,83 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của TAC lỗ 44,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 11,83 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Trường Thành (TTF-HOSE) và Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Trường Thành công bố tổng doanh thu trong quý 4 đạt 152,3 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 681,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 6,15 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 29,75 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 27,75 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 1.850 đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 592,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 2.993 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 44,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 11,83 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 624 đồng, riêng EPS quý 4 âm 2.341 đồng.

Theo giải trình của TAC thì bắt đầu từ cuối quý 3/2008, giá cả các loại nguyên vật liệu trên toàn thế giới có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt, do giá nguyên liệu dầu thực vật sụt giảm rất mạnh trong khi dự trữ nguyên vật liệu tồn kho giá cao trong quý 3/2008 vẫn còn nên công ty phải giảm giá bán trong quý 4/2008.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng chậm đã làm cho sản lượng tiêu thụ giảm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm lợi nhuận của công ty .

Ngoài ra, công ty đã trích lập 7,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho và 273,6 triệu đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính trong cuối kỳ.