09:16 09/07/2007

Từ 2008-2009 công khai về việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Hoàng Hà

Thông tin này phải được cập nhật thường xuyên và lưu trữ lâu dài trên trang thông tin điện tử

Quyết định này sẽ hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ.
Quyết định này sẽ hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ.

Theo đó, từ năm học 2008-2009, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình.

Thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ phải có đầy đủ các nội dung như: sổ gốc văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm dễ dàng quản lý, truy nhập, tìm kiếm. Thông tin này phải được cập nhật thường xuyên và lưu trữ lâu dài trên trang thông tin điện tử.

Quyết định này nhằm công khai, minh bạch hoạt động đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục; giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp văn bằng, chứng chỉ một cách thuận lợi; hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ.