12:25 25/02/2015

“Tự vận động bầu cử, khó đảm bảo công bằng”

Nguyễn Lê

Vận động bầu cử là vấn đề còn ý kiến khác nhau, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh

<span class="fig">Phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</span>
<span class="fig">Phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</span>
Vận động bầu cử là vấnđề còn ý kiến khác nhau, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh khi Ủyban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hộiđồng nhân dân, sáng 25/2.

Đây là dự thảo luậtđã được Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 8, song vẫn còn không ít vấn đề chưangã ngũ, trong đó có quy định về tuyên truyền, vận động bầu cử.

Dự thảo luật trìnhQuốc hội chỉ giới hạn hai hình thức vận động bầu cử là: gặp gỡ, tiếp xúc với cửtri tại hội nghị tiếp xúc cử tri do ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địaphương nơi mình ứng cử tổ chức, và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ nhiệm Ủy banPháp luật Phan Trung Lý cho biết, có ý kiếnđề nghị bổ sung một số hình thức tuyên truyền, vận động bầu cử như vận động theogiới, người ứng cử tự vận động…

Đổi mới quy trình hiệpthương, mở rộng các hình thức vận động bầu cử như cho phép người ứng cử tự mìnhtiến hành vận động bầu cử cũng từng là đề nghị của Chính phủ khi tham gia ý kiếnvới dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, Ủy banThường vụ Quốc hội cho rằng, quy định như dự thảo luật là để bảo đảm sự công bằngvà bình đẳng giữa những người ứng cử, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho cuộcbầu cử.

“Đây là những hìnhthức vận động bầu cử cơ bản, qua áp dụng trên thực tế đã cho thấy sự hợp lý vàhiệu quả. Việc bổ sung thêm các hình thức vận động bầu cử khác là không thật sựcần thiết, khó bảo đảm sự công bằng giữa các người ứng cử”, Chủ nhiệm PhanTrung Lý giải thích.

“Sau khi cân nhắcnhiều mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên như trong dự thảo khôngmở rộng quyền vận động bầu cử của người ứng cử ngoài hai hình thức vận động bầucử đã được quy định trong dự thảo”, báo cáo tiếp thu, giải trình dự án luật nêurõ.

Ủy ban Thường vụ Quốchội thống nhất giữ nguyên hai hình thức vận động bầu cử như dự thảo luật để đảmbảo sự công khai, minh bạc và không có hình thức nào khác, Phó chủ tịch Quốc hộiUông Chu Lưu gói lại sau phần thảo luận.

Trước đó, đổi mới quy trình hiệp thương, mở rộng các hình thức vận động bầu cử là đề nghị của Chính phủ khi tham gia ý kiến với dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân, vào tháng 10/2014.

“Chính phủ đề nghị dự luật bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử”, văn bản góp ý đề ngày 8/10/2014 của Chính phủ nêu rõ.

Khó cấm bầu thay, bầuhộ

Bên cạnh vận động bầucử, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau được thảo luận tại phiên họp liênquan đến cơ cấu, thành phần, hội đồng bầu cử quốc gia, nguyên tắc và trình tự bầucử…

Qua thảo luận, nhiềuý kiến nghị quy định cụ thể về cơ cấu, thành phần và tỷ lệ phân bổ đại biểu làphụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử, người trẻ ngay trong luật chứkhông nên quy định có “số lượng thích đáng” như hiện nay, Chủ nhiệm Phan TrungLý báo cáo.

Tuy nhiên, đa số ýkiến thảo luận cho rằng khó có thể quy định cứng nội dung này tại luật mà sẽ hướngdẫn trong quá trình tổ chức bầu cử.

Riêng với số lượng đạibiểu và tỷ lệ đại biểu chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằngcần phải quy định rõ. Ví dụ quy định đại biểu Quốc hội không quá 500 người nhưng nếu hụtít thì có thể chấp nhận được, còn hụt đến 100 người thì nhất định phải bầu bổsung.

"Tương tự như vậy,quy định tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất là 35% thì nếu bầu thiếubao nhiêu sẽ phải bầu lại?", Chủ tịch nêu vấn đề.

Liên quan đến trìnhtự, nguyên tắc bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đặtvấn đề có nên cấm đi bỏ phiếu thay hay cấm thúc ép người dân đi bỏ phiếu sớm?

"Về nguyên tắc có vẻđúng nhưng mà khó cấm lắm, biết chỗ nào bà bỏ hộ cho ông mà loại, đã cấm phảicó chế tài", Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bình luận.

Chủ nhiệm Phan TrungLý nói thêm, dự thảo luật quy định không được bầu hộ bầu thay chứ không dùng từcấm.

Luật chỉ có một điềucấm duy nhất quy định những hành vi bị cấm khi vận động bầu cử, ông Lý giảithích.

Tại kỳ họp thứ 9 vàotháng 5/2015, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hộiđồng nhân dân,