16:44 06/11/2009

Tư vấn nước ngoài tham gia lập quy hoạch thành phố Buôn Ma Thuột

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý thuê tư vấn nước ngoài tham gia lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột

Một góc thành phố Buôn Ma Thuột.
Một góc thành phố Buôn Ma Thuột.
Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đắc Lắc, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý thuê tư vấn nước ngoài tham gia lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2025.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc chỉ đạo việc thuê tư vấn nước ngoài và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Theo Quyết định 1181/QĐ-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025, sẽ xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân của vùng Tây Nguyên với tổng diện tích tự nhiên 37.718 ha; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đắc Lắc.

Thành phố Buôn Ma Thuột cũng sẽ trở thành đầu mối giao thông liên vùng, tạo điều kiện phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Tây Nguyên với các vùng trong cả nước và quốc tế; có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Các khu đô thị cũ sẽ được cải tạo nâng cấp và chỉnh trang; các khu đô thị mới sẽ xây dựng hiện đại, mang bản sắc đô thị vùng Tây Nguyên; khu vực ven đô tiến hành cải tạo, xây dựng các buôn làng truyền thống, các khu nhà vườn, phát huy bản sắc kiến trúc truyền thống, gắn kết với địa hình tự nhiên, tạo không gian kiến trúc cảnh quan mang tính đặc thù vùng Tây Nguyên.

Mới đây (ngày 3/11), Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắc Lắc về đề án xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2010-2020.

Quang Vinh (Chinhphu.vn)