15:19 05/02/2013

Từ vùng quê nghèo đến “thiên đường cờ bạc” châu Á

Hải Yến

Trước khi trở thành “Las Vegas châu Á” như ngày nay, Macau mang dáng dấp của một vùng quê nghèo