16:45 14/12/2009

Tuần qua, dư nợ vốn hỗ trợ lãi suất tăng 751 tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 10/12 đạt 414.828,74 tỷ đồng

Tính đến ngày 10/12, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 108.942,76 tỷ đồng.
Tính đến ngày 10/12, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 108.942,76 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 10/12 đạt 414.828,74 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 3/12/2009, dư nợ cho vay đã tăng 750,77 tỷ đồng, tương đương 0,18%, từ mức giảm 1.808,95 tỷ đồng (-0,43%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 276.476,95 tỷ đồng - giảm 399,83 tỷ đồng, tương đương -0,14%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 108.942,76 tỷ đồng - tăng 469,91 tỷ đồng, tương đương 0,43%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 21.105,79 tỷ đồng - tăng 704,18 tỷ đồng, tương đương 3,45%; công ty tài chính đạt 8.303,24 tỷ đồng - giảm 23,49 tỷ đồng, tương đương -0,28%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 10/12, doanh nghiệp nhà nước đã vay 59.818,86 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 289.918,67 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 65.091,22 tỷ đồng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2072/QĐ-TTg quy định việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lãi suất được áp dụng theo cơ chế đã quy định tại Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010.