21:24 15/12/2012

Tuần tới, hàng loạt doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2012

Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2012.

* Ngày 17/12/2012, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

* Ngày 17/12/2012, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 18/12/2012, Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HNX) trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)

* Ngày 18/12/2012, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã LM3-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/12/2012, Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát (mã HPS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 19/12/2012, Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 19/12/2012, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2000 đồng).

* Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7-HNX) thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 sang ngày 19/12/2012 thay vì ngày 29/6/2012 do việc thu hồi tiền bán hàng, thu hồi công nợ tại các công trình Công ty tham gia thi công không thực hiện được theo đúng kế hoạch nên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96-HNX) thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 sang ngày 19/12/2012 thay vì ngày 29/6/2012 do công ty chưa thu xếp được nguồn để trả cổ tức. Công ty đang xin ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hình thức trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt sang hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

* Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) sang ngày 19/12/2012 thay vì ngày 28/12 như đã thông báo.

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

* Ngày 20/12/2012,  Công ty Cổ phần Vận tải và giao nhận bia Sài Gòn (mã SBC-HSX) trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chia cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) trả tỷ lệ cổ tức theo phương án gộp chưa thực hiện của niên độ tài chính 2009-2010 và 2010-2011 là 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây nguyên (mã TIC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2012  với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

* Ngày 20/12/2012, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/12/2012, Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (mã ASIAGF-HOSE) công bố chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/chứng chỉ quỹ (1 chứng chỉ quỹ được nhận 700 đồng).

* Ngày 21/12/2012, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/12/2012, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 21/12/2012, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 02-2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).