16:37 24/11/2009

TV2 trả cổ tức bằng tiền, MEC chào bán cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu của TV2, MEC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu của TV2,  MEC.

* Ngày 3/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX).

Theo đó, ngày 24/12/2009, TV2 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 - 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TV2 vào những ngày 2, 3 và 4/12/2009.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX).

Theo đó, MEC sẽ phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 4:3 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 3 cổ phiếu mới), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 18/12 - 15/01/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 8/12 - 19/1/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền  mua, đăng ký mua và nộp tiền tại  trụ sở Công ty Cổ phần Someco Sông Đà - số 47/115 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MEC vào những ngày 3, 4 và 7/12/2009.