21:06 12/05/2010

TVSI lên kế hoạch tăng mạnh vốn và niêm yết

Minh Đức

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 là 46,1 tỷ đồng, tăng vốn lên 500 tỷ đồng và niêm yết trên HNX

Nhà đầu tư tại sàn TVSI.
Nhà đầu tư tại sàn TVSI.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông qua chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 46,1 tỷ đồng, tăng mạnh vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng và dự tính niêm yết trên HNX.

Ngày 7/5, TVSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Tham dự đại hội có đại diện cho hơn 99% cổ phần và đại diện của các cổ đông chiến lược như Ngân hàng SCB, Tập đoàn HiPT...

Đại hội này tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo tại đại hội trên, năm 2009, TVSI đã đầu tư nâng cấp các sản phẩm dịch vụ trực tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng và đưa ra hình ảnh thương hiệu và chiến lược truyền thông mới.

Trong năm 2009, công ty này đạt 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, khắc phục hoàn toàn lỗ năm 2008, vào nhóm 7 công ty chứng khoán có hiệu quả kinh doanh (ROE) cao nhất, tiến 5 bậc trên bảng thị phần môi giới để vào nhóm 17 công ty chứng khoán có thị phần hàng đầu.

Cũng trong năm 2009, TVSI đã thành lập thêm các chi nhánh tại Hà Nội (chi nhánh Hoàn Kiếm) và Tp.HCM (chi nhánh An Đông), Đà Nẵng, Hải Phòng và nhiều phòng giao dịch trên cả nước. Công ty đã nâng cấp, triển khai các gói sản phẩm mới như giao dịch trực tuyến với đầy đủ tính năng như sửa/hủy lệnh, ứng tiền và các gói dịch vụ hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, đại hội trên thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng doanh thu đạt 151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,1  tỷ đồng; đặt mục tiêu trở thành một trong những định chế ngân hàng đầu tư hàng đầu, trong đó hoạt động môi giới, dịch vụ tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán làm chủ đạo.

Đại hội cũng giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết trên HNX.