17:55 22/08/2013

“Tỷ giá tăng do tác động tâm lý của thông tin”

Minh Đức

Tỷ giá tăng bất ngờ là do tác động từ “một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỷ giá”

“Tỷ giá giao dịch trên thị trường có diễn biến 
tăng do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên
 quan đến định hướng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước”.
“Tỷ giá giao dịch trên thị trường có diễn biến tăng do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước”.
Cuối chiều nay (22/8), Ngân hàng Nhà nước có ngay thông cáo lý giải về diễn biến tăng bất ngờ của tỷ giá USD/VND trong ngày. Nguyên do đưa ra chủ yếu là yếu tố tâm lý.

Thông cáo cho biết, từ đầu tháng 7/2013 đến nay, sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện đồng bộ các biện pháp điều hành và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán ngoại tệ, thị trường ngoại tệ và tỷ giá đã ổn định trở lại. Thanh khoản trên thị trường ngoại tệ được cải thiện, tỷ giá giảm, các tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, tâm lý găm giữ ngoại tệ đã được giải tỏa.

Trong ngày 22/8/2013, tỷ giá giao dịch trên thị trường có diễn biến tăng do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước”, thông cáo viết.

Cụ thể, thời gian gần đây một số ý kiến chuyên gia đưa ra nhận định và dự báo rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng tỷ giá thêm 1%...

Về diễn biến bất ngờ trong ngày hôm nay, trên cơ sở đánh giá các yếu tố cơ bản và diễn biến thị trường, Ngân hàng Nhà nước nhận định cung cầu ngoại tệ vẫn diễn biến bình thường. Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỷ giá và tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá.

Như trên, sau đợt điều chỉnh cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong ngày 22/8 giá USD của các ngân hàng thương mại liên tục tăng nhanh. Từ mức 21.120 VND, giá bán ra đến cuối chiều nay đã lên tới 21.220 VND, tăng tới 100 VND.