17:23 16/07/2019

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông 2019 dự kiến giảm so với 2018

Nhật Dương

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 trên cả nước dự kiến đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 dự kiến giảm so với năm ngoái. Ảnh minh họa
Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 dự kiến giảm so với năm ngoái. Ảnh minh họa

Hiện tại, nhiều địa phương đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ dữ liệu phân tích điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, dự kiến tỷ lệ tốt nghiệp năm nay trên cả nước đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018.

Năm nay, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông có sự khác biệt giữa các tỉnh/vùng miền, phản ánh trung thực chất lượng dạy học của các địa phương. Theo đó, các tỉnh/thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, có truyền thống thì tỷ lệ tốt nghiệp cao. Trong khi đó, nhiều tỉnh ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn.

Thống kê sơ bộ cho thấy, Nam Định là địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước, đạt 98,57%. Trong đó, khối trung học phổ thông đạt 99,53%, khối giáo dục thường xuyên đạt 88,74%. Hải Phòng cũng là một trong số những địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chiếm tỷ lệ cao, với 97,34%.

Nghệ An có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên toàn tỉnh năm 2019 đạt 95,24%, giảm 2% so với năm 2018. Tại Thanh Hóa, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 là 94,38%, khối bổ túc trung học phổ thông đạt 64,04%.

Tại một số địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc, Lạng Sơn năm nay có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 8.832 thí sinh. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cho thấy, số thí sinh đỗ tốt nghiệp trong toàn tỉnh là 7.491 thí sinh, chiếm tỷ lệ 90,34%. Trước đó, năm 2018 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này là 97,68%.

Đối với Sơn La, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2019 đạt 71,97%. Trong đó, hệ trung học phổ thông là 77,79%, hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%. So với năm 2018, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của tỉnh này năm nay đã giảm hơn 25%.

Tại Đồng Nai, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 92,77%, trong đó tỷ lệ đỗ của thí sinh trung học phổ thông là 96,64%, hệ giáo dục thường xuyên là 67,65%. 

Trước đó, theo báo cáo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc đạt 97,57%, trong đó khối giáo dục trung học phổ thông đạt 98,36 %, giáo dục thường xuyên đạt 88,37%. Như vậy, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm so với năm 2018 là 3,51%.

Theo kế hoạch, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 sẽ được công bố trước ngày 18/7/2019.

Năm 2019, cả nước có hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia, trong đó số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là hơn 653.200 thí sinh, số chỉ xét tốt nghiệp là gần 234.000 thí sinh.

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp năm nay được điều chỉnh theo hướng nâng cao tầm quan trọng của kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Trong đó, điểm thi chiếm 70% điểm tốt nghiệp, tăng 20% so với năm 2018.

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy chế, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.