07:19 18/11/2008

UIC tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 22/12, UIC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 28/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (UIC-HOSE).

Theo đó, ngày 22/12/2008, UIC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I - Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán UIC ngày 27/11, 28/11 và 1/12/2008.