11:37 30/11/2009

UIC và BCI trả cổ tức10% bằng tiền

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của UIC và BCI

Ngày 25/12/2009, BCI sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.
Ngày 25/12/2009, BCI sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của UIC và BCI.

* 8/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã UIC-HOSE).

Theo đó, ngày 28/12/2009, UIC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10% trên mệnh giá  - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico - Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán UIC vào những ngày 9, 10 và 11/12/2009

* 7/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE).

Theo đó, ngày 25/12/2009, BCI sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh - 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BCI vào những ngày 8, 9 và 10/12/2009.