09:50 09/10/2008

Ưu tiên cho doanh nghiệp nhập khẩu phân bón được vay ngoại tệ

Hoàng Lộc

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện một số nội dung trong cho vay nhập khẩu phân bón

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 9056/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện một số nội dung trong cho vay nhập khẩu phân bón.

Theo công văn, các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay hợp lý của các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2009 và ưu tiên cho các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón được vay ngoại tệ để nhập khẩu phân bón.

Các ngân hàng thương mại theo dõi chặt chẽ tình hình cho vay nhập khẩu phân bón, phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn nhập khẩu phân bón theo đúng các quy định hiện hành, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý kịp thời.