10:35 15/01/2008

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị tới doanh nghiệp

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức lên tiếng về việc chào bán chứng khoán ra công chúng của các doanh nghiệp

Ngày 14/1/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức lên tiếng về việc chào bán chứng khoán ra công chúng của các doanh nghiệp.

Trong công văn gửi các công ty niêm yết, công ty đại chúng và công ty chứng khoán, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đã khuyến nghị các doanh nghiệp này nên xem xét và cân nhắc thời điểm chào bán chứng khoán ra công chúng trong tình hình hiện nay.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời gian vừa qua, số lượng các doanh nghiệp đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tăng lên rất nhanh và tập trung vào thời điểm nên ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của thị trường.

Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị các công ty niêm yết cần cân nhắc thời điểm chào bán, phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thị trường. Những dự án sử dụng vốn chưa cụ thể và cấp bách cần được xem xét lại, trì hoãn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, báo cáo đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đối với các công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán nhưng chưa thực hiện việc phát hành thì xem xét giãn phát hành theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn giãn phát hành theo quy định, có thể báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấm dứt đợt phát hành và công ty có thể đăng ký lại đợt phát hành mới khi điều kiện cho phép.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở bổ sung cập nhật số liệu để giảm thiểu thủ tục cho doanh nghiệp.

Song song đó, các công ty chứng khoán trong quá trình tư vấn phát hành cần hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn thời điểm phù hợp tình hình thị trường để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư.