17:57 14/08/2017

Ủy ban Chứng khoán xử phạt hàng loạt nhà đầu tư cá nhân

Hà Anh

SSC đã ban hành một loạt các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với các cá nhân do không báo cáo trước khi giao dịch

Ảnh minh họa.<br>
Ảnh minh họa.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một loạt các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân do mua/bán không báo cáo trước khi giao dịch.

Cụ thể, bà Ninh Thị Thanh (Nam Định) bị phạt 42,5 triệu đồng do không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch (Ngày 25/10/2016 bà Ninh Thị Thanh, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Xây dựng Trường Thành (mã TEG-HNX) đã mua 600.000 cổ phiếu TEG nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán và HNX trước khi thực hiện giao dịch).

- Bà Huỳnh Thị Huyền (Phú Yên) bị phạt 30 triệu đồng do đã không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 6/02/2017 bà Huỳnh Thị Huyền, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (mã VPC-UpCom) mua 48.000 cổ phiếu VPC, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 655.400 cổ phiếu VPC (chiếm 11,65%) lên 703.400 cổ phiếu VPC (chiếm 12,5%), dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ ngưỡng 11% lên ngưỡng 12% nhưng không báo cáo.

- Ông Dương Hữu Tuyến (Hà Nội) bị phạt 55 triệu do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Dương Hữu Tuyến, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán và HOSE về việc dự kiến giao dịch trước khi thực hiện giao dịch giao dịch mua 732.040 và bán 365.600 cổ phiếu HCD từ ngày 28/3/2017đến ngày10/4/2017).

- Bà Phạm Thị Đào Anh (Hà Tĩnh) bị phạt 15 triệu do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% (bà Phạm Thị Đào Anh cùng người có liên quan sở hữu tổng cộng 1.881.577 cổ phiếu (chiếm 9,38% số cổ phiếu có quyền biểu quyết) của Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long (mã HID-HOSE). Từ ngày 1/3/2017 đến ngày 15/3/2017, bà Phạm Thị Đào Anh đã thực hiện giao dịch mua 554.140 và bán 644.340 cổ phiếu HID, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cùng người có liên quan giảm qua các ngưỡng 1% (giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,38% xuống 8,59% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của HID) nhưng đến ngày 30/3/2017, HOSE mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà Phạm Thị Đào Anh).

- Bà Trần Thị Minh Phượng (Gia Lai) bị phạt 600 triệu do bà Phượng đã sử dụng 42 tài khoản, trong đó 03 tài khoản đứng tên mình và 39 tài khoản đứng tên người khác mở tại 16 công ty chứng khoán để giao dịch cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu HNG-HOSE); với tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính có khối lượng và trị giá lớn. Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Trần Thị Minh Phượng.

- Ông Lê Xuân Nghĩa (Nghệ An) bị phạt 92,5 triệu đồng không báo cáo về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán và HNX (ông Nghĩa đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) sau khi mua 99.700 cổ phiếu AMC vào ngày 07/11/2016, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 84.700 cổ phiếu lên 184.400 cổ phiếu AMC (tương ứng tỷ lệ tăng từ 2,97% lên 6,47% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của AMC) nhưng ông Nghĩa không báo cáo về việc sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của AMC cho Ủy ban và HNX).

Đồng thời, cũng không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Tại các ngày 11/11/2016, 15/11/2016 và 21/11/2016, ông Nghĩa đã giao dịch mua 110.500 cổ phiếu, bán 46.000 cổ phiếu và bán 50.300 cổ phiếu AMC làm thay đổi tỷ lệ sở hữu quá các ngưỡng 1% (10,347%; 8,733% và 6,968%) nhưng không báo cáo cho Ủy ban và HNX).

- Ông Lê Anh Đức (Hà Nội) bị phạt 15 triệu báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (ông Lê Anh Đức và người có liên quan là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, mã DDN-UpCom). Ngày 23/2/2017, ông Lê Anh Đức mua 10.000 cổ phiếu DDN, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhóm người liên quan tăng từ 8,89% lên 9,09% (tăng từ ngưỡng 8% lên 9%). Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2017, HNX mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm người có liên quan vượt ngưỡng 1%).