17:08 12/08/2009

Ủy ban Chứng khoán xử phạt hành chính Sabeco và Habeco

Thu Thủy

Ngày 11/8, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Sabeco và Habeco

Một sản phẩm của Sabeco.
Một sản phẩm của Sabeco.
Ngày 11/8/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát hoạt động các công ty đại chúng của Uỷ ban Chứng khoán và các văn bản, tài liệu giải trình về việc đăng ký công ty đại chúng của Sabeco cho thấy Tổng công ty đã thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 28/1/2008 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần lần đầu vào ngày 17/4/2008.

Tuy nhiên, đến ngày 29/5/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Sabeco, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán do chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.
 
Trong khi đó, Habeco thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 27/3/2008 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần lần đầu vào ngày 16/6/2008.

Tuy nhiên, đến ngày 25/5/2009, Ủy ban Chứng khoán mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Habeco, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán do chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.
 
Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính mỗi Tổng công ty số tiền 10 triệu đồng.