18:40 07/02/2013

Ủy ban Chứng khoán xử phạt PGD 80 triệu đồng

Hà Anh

PGD bị phạt tiền do công bố thông tin không kịp thời khi xảy ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường theo quy định pháp luật

Diễn biến giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 7/2/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE).

Theo đó, PGD bị phạt tiền 80 triệu đồng do công ty này đã công bố thông tin không kịp thời khi xảy ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường theo quy định pháp luật.
 
Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo tài chính năm 2012, doanh thu quý 4 của công ty đạt 1.429 tỷ đồng; lũy kế năm 2012 đạt 5.487 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 14,25 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 228 tỷ đồng. EPS đạt 5.315 đồng.