11:41 29/05/2018

Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh

Hà Minh

Khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh

Môt phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Môt phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quy định số 01 quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng.

Quy định gồm 4 chương, 8 điều quy định trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng chống tham nhũng. Theo đó, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, Ủy ban Kiểm tra phải chủ động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

"Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, không có vùng cấm", quy định nêu rõ. Đồng thời khẳng định, tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che, tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Cũng theo quy định, Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm giám sát đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức, lối sống; đảng viên có dư luận bất minh về tài sản và sinh hoạt, trong thực hiện chức trách; nhiệm vụ được giao; giám sát đảng viên có trách nhiệm trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra cũng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn, thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng theo thẩm quyền phục vụ cho việc phát hiện tham nhũng. Trường hợp không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thì phải chuyển cho uỷ ban kiểm tra cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng với đó, phải thu thập thông tin có liên quan đến tham nhũng từ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên và thông qua tự phê bình, phê bình trong tổ chức đảng…

Khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh. Khi cần thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn.

Uỷ ban Kiểm tra cũng có thẩm quyền yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản, khi cần thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu, tẩu tán tài sản…

Liên quan đến việc xử lý hành vi tham nhũng, quy định cho phép uỷ ban kiểm tra xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng thẩm quyền xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, bố trí lại công tác đối với đảng viên có hành vi tham nhũng chưa đến mức xử lý hình sự; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định.