09:22 23/07/2007

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 18 thành viên

Nguyễn Quân

Quốc hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII là 18 người

Dự kiến, Quốc hội sẽ chính thức bầu các chức danh trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu tuần tới.
Dự kiến, Quốc hội sẽ chính thức bầu các chức danh trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu tuần tới.
Cuối tuần qua, sau khi thảo luận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII là 18 người.

Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Thương vụ Quốc hội.

Trong số 18 thành viên này, có 1 Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch và 13 thành viên khác được phân công làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Trưởng ban công tác đại biểu; Trưởng ban dân nguyện và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Dự kiến, sau khi thảo luận biểu quyết thông qua và xem xét danh sách đề cử cụ thể, Quốc hội sẽ chính thức bầu các chức danh này vào đầu tuần tới.

Cũng trong tuần tới, các đại biểu sẽ thảo luận và bầu các chức danh cao cấp khác của Nhà nước là Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, thay đổi cơ cấu và nhân sự Chính phủ.