09:08 16/11/2007

Uỷ thác đầu tư tại APEC Investment

L.Hương

Với dịch vụ này, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều sản phẩm khác nhau phụ thuộc nhu cầu của mình

Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (APECI) đã triển khai các dịch vụ ủy thác đầu tư, nhằm giúp các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm hoặc không có điều kiện nghiên cứu thị trường chứng khoán.

Với dịch vụ này, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều sản phẩm khác nhau phụ thuộc nhu cầu của mình. APECI sẽ hạch toán riêng biệt đối với từng nhà đầu tư và định kỳ thông báo kết quả đầu tư cho khách hàng và khách hàng cũng có quyền giám sát danh mục đầu tư đối với khoản đầu tư của mình.

APECI là tổ chức đầu tư có nhiều kinh nghiệm cũng như thế mạnh trong việc đánh giá, thẩm định các doanh nghiệp chưa niêm yết với đội ngũ lãnh đạo là những chuyên gia hàng đầu trong phân tích và đầu tư cổ phiếu, đã đầu tư rất thành công vào thị trường chứng khoán trong những năm qua.

Công ty hiện đang quản lý tổng tài sản lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Dự kiến công ty sẽ niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào đầu năm 2008.