15:04 29/06/2011

V11 thông qua kế hoạch rút niêm yết trên HNX

Minh Hà

Năm 2011, V11 đặt kế hoạch với sản lượng đạt 374 tỷ đồng, doanh thu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,5 tỷ đồng

V11 dự kiến lãi trước thuế chỉ đạt 3,5 tỷ đồng trong năm 2011.
V11 dự kiến lãi trước thuế chỉ đạt 3,5 tỷ đồng trong năm 2011.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác của công ty.

Đáng chú ý là do tình hình tài chính và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét thời điểm phù hợp nhất để công ty không tham gia là công ty niêm yết trên sàn HNX nhằm tái cấu trúc và củng cố lại doanh nghiệp.

Năm 2011, V11 đặt kế hoạch với sản lượng đạt 374 tỷ đồng, bằng 111% so với năm 2010 (334 tỷ đồng); doanh thu đạt 400 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2010 (292 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 3,5 tỷ đồng, bằng 0,35% kế hoạch năm 2010 (9,9 tỷ đồng); không chia cổ tức năm 2011 (trong khi, năm 2010 chia cổ tức là 8%).

Ngày 23/2, công ty đã phân phối 3.399.889 cổ phiếu, chiếm 67,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu là 39.098.723.500 đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty là 83.998.990.000 đồng.

Trước đó, công ty đã chấm dứt hợp đồng thuê đất của công ty tại 960 Lê Thanh Nghị - Hải Tân - Hải Dương với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dường và chuyển quyền thuê đất có tài sản gắn liền trên đất làm trụ sở giao dịch và nhà xưởng sản xuất bê tông cho Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 11.1.