09:04 08/05/2008

VAFI đề nghị hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán

Tú Uyên

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đề nghị hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán nhưng vẫn thực hiện các hợp đồng đã ký kết

Theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI), một trong những giải pháp để phát triển bền vững thị trường chứng khoán là tiếp tục hạn chế việc cho vay đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt giải pháp này và không làm ảnh hưởng thêm đến thị trường chứng khoán thì các hợp đồng cho vay chứng khoán đã ký kết vẫn phải được tôn trọng.

Cụ thể, đối với những hợp đồng mới, thì tỷ lệ cho vay không quá 30% trị giá tài sản cầm cố. Sau khoảng thời gian thực hiện khoảng 6 - 9 tháng thì tỷ lệ cho vay phải giảm xuống không quá 20% và cứ như vậy sau 2 năm thì chấm dứt việc cho vay đầu tư chứng khoán cho tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, cũng trong kiến nghị mới nhất, VAFI yêu cầu cần định hình lại chính sách thắt chặt tiền tệ như tăng thuế nhập khẩu vàng lên từ 10% - 20% nhằm hạn chế nhập siêu, tăng thu thuế cho ngân sách Nhà nước; không cho phép các ngân hàng thương mại, các công ty kinh doanh vàng bạc lập các sàn giao dịch vàng; không cấp phép (nếu có thể) hoặc dừng việc cấp phép thành lập các tổ chức tài chính mới là ngân hàng, bảo hiểm, công ty tài chính.

Đồng thời, VAFI cũng kiến nghị Bộ Tài chính nên nghiên cứu tăng thuế nhập khẩu tối đa đối với những mặt hàng tiêu dùng xa xỉ hoặc không có lợi cho phát triển giao thông công cộng như ô tô, xe máy, vàng...