08:20 09/05/2008

VAFI kiến nghị tăng thuế nhập khẩu vàng

Xuân Hương

Tăng thuế nhập khẩu vàng lên từ 10 - 20%, theo VAFI, sẽ hạn chế được nhập siêu và tăng thu thuế cho ngân sách nhà nước

Số liệu từ VAFI cho thấy, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã nhập tới 43 tấn vàng, bằng 1/2 khối lượng nhập khẩu của cả năm 2007 và với trị giá khoảng 1,2 tỷ USD.
Số liệu từ VAFI cho thấy, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã nhập tới 43 tấn vàng, bằng 1/2 khối lượng nhập khẩu của cả năm 2007 và với trị giá khoảng 1,2 tỷ USD.
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đưa ra các kiến nghị nhằm định hình lại chính sách thắt chặt tiền tệ, và một trong những kiến nghị đó là tăng thuế nhập khẩu vàng lên từ 10 - 20%.

Số liệu từ VAFI cho thấy, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã nhập tới 43 tấn vàng, bằng 1/2 khối lượng nhập khẩu của cả năm 2007 và với trị giá khoảng 1,2 tỷ USD.

Với tốc độ này, theo VAFI, tới cuối năm 2008, Việt Nam sẽ phải dành một lượng ngoại tệ khoảng gần 4 tỷ USD cho nhập siêu, đây là một tỷ lệ quá lớn cho tiêu dùng. Tăng thuế nhập khẩu vàng lên từ 10 - 20%, theo VAFI, sẽ hạn chế được nhập siêu và tăng thu thuế cho ngân sách nhà nước.

VAFI cũng cho rằng, việc tăng thuế nhập khẩu vàng tuy có thể sẽ khiến nhập lậu vàng tăng lên, nhưng vẫn có thể hạn chế điều này bằng các giải pháp mạnh, như có chế tài đối với việc kinh doanh vàng không xuất xứ.

Đáng chú ý là trong kiến nghị của mình, VAFI cũng đề xuất giải pháp không cho phép các ngân hàng thương mại, các công ty kinh doanh vàng bạc lập sàn giao dịch vàng.

Theo VAFI, hầu như những người tham gia các sàn giao dịch vàng không phải với lý do để cất giữ mà chủ yếu là đầu cơ nhằm hi vọng hưởng chênh lệch giá vàng. Những sàn giao dịch trên thực chất là một hình thức đánh bạc, sàn giao dịch vàng trở thành một sòng bạc hợp pháp và một lượng vốn tiền mặt lớn đã được tập trung giao dịch ở đây mà không hướng vào sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ quan điểm đó, VAFI cho rằng, đã đến lúc Ngân hàng Nhà nước nên cấm việc tồn tại của các sàn giao dịch vàng.