18:13 31/03/2017

VAMC có Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VAMC

VAMC bắt đầu đi vào hoạt động và tiến hành mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ tháng 10/2013.
VAMC bắt đầu đi vào hoạt động và tiến hành mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ tháng 10/2013.
Ngân hàng Nhà nước đã công bố và trao Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 28/3/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng - Phó tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), kể từ ngày 1/4/2017.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh  năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước khi được điều động về VMAC, ông Thắng giữ cương vị Phó tổng giám đốc thường trực, Phó tổng giám điều hành, Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Được biết, hồi đầu năm nay, VAMC cũng đã thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế được điều động bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC kể từ ngày 1/1/2017, trong khi chủ tịch VAMC là ông Nguyễn Quốc Hùng được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tín dụng.