08:00 24/11/2016

VAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

P.V

VAMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung: Mời tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Nơi nhận hồ sơ: Ban Bán và Xử lý nợ - Công ty Quản lý tài sản, tầng 3 nhà G, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội.<br>
Nơi nhận hồ sơ: Ban Bán và Xử lý nợ - Công ty Quản lý tài sản, tầng 3 nhà G, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội.<br>
Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung: Mời tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.

Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc từ 8 giờ ngày 1/12/2016 đến 17 giờ ngày 14/12/2016 (hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện).

Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Bán và Xử lý nợ - Công ty Quản lý tài sản, tầng 3 nhà G, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội.
(Người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VAMC lựa chọn).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá bao gồm:

Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).

Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu 02 hồ sơ của đấu giá viên có đầy đủ Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Thẻ Bảo hiểm y tế của Đấu giá viên, nơi đóng bảo hiểm: Tổ chức nơi Đấu giá viên hành nghề.

Tối thiểu 01 hợp đồng bán đấu giá thành (bản có chứng thực Hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá).

Bản cam kết về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá, thực hiện theo đúng các yêu cầu của VAMC.

Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm.

Phương án bán đấu giá

Bảng tiêu chí đánh giá tổ chức bán đấu giá
Nhóm tiêu chí bắt buộc

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

Đánh giá

1

Hồ sơ pháp lý

ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

Đạt/Không đạt

2

Số lượng đấu giá viên

tối thiểu 2 đấu giá viên

Đạt/Không đạt

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

từ  3 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)

Đạt/Không đạt

5

Cam kết tiến độ, phương án bán đấu giá

Phù hợp theo yêu cầu của VAMC

Đạt/Không đạt

6

Quy mô, số lượng chi nhánh, địa điểm bán đấu giá thế mạnh

Trụ sở hoặc Chi nhánh tại: Tỉnh hoặc Thành phố thuộc Việt Nam.

Đạt/Không đạt

7

sở vật chất

phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

Đạt/Không đạt

8

Năng lực, kinh nghiệm

bản mô tả năng lực kinh nghiệm

Đạt/Không đạt

9

Số lượng hợp đồng đã bán đấu giá thành

từ 1 Hợp đồng bán đấu giá thành

Đạt/Không đạt


Ghi chú:
Các tiêu chí bắt buộc sẽ đánh giá: Đạt/Không đạt. Nếu có từ 1 tiêu chí bắt buộc trở lên Không đạt thì tổ chức bán đấu giá sẽ bị loại.

* Thông tin chi tiết:

Ban Bán và Xử lý nợ - Công ty Quản lý tài sản
Địa chỉ: tầng 3 nhà G, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội
Điện thoại: 04 39352877.