15:25 18/06/2019

Vẫn còn 93 doanh nghiệp chưa cổ phần hoá

Duyên Duyên

Lũy kế đến tháng 5/2019, đã có 34 trên tổng số 127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục thực hiện cổ phần hóa

Trong 5 tháng đầu năm đã có 9 doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng.
Trong 5 tháng đầu năm đã có 9 doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là 93/127 doanh nghiệp, chiếm đến 73% kế hoạch đề ra.

Theo thông tin từ Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Lũy kế đến tháng 5/2019, đã có 34/127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Như vậy, số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là 93/127 doanh nghiệp, chiếm 73% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, điều đáng nói là cả 3 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá nói trên lại không thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa theo công văn số 991. 

Về tình hình thoái vốn, theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm đã có 9 doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý là Bộ Xây dựng đã thoái vốn tại Tổng công ty Viglacera với giá trị sổ sách 690 tỷ đồng, thu về 1.587 tỷ đồng. 

Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019 đã thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Đối với tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục, lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019, cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Được biết, theo công văn số 991/TTg-ĐMDN thì giai đoạn 2017 - 2020 phải thực hiện cổ phần hóa 127 doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2017 cổ phần hóa 44 doanh nghiệp; năm 2018 cổ phần hóa 64 doanh nghiệp; năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp và năm 2020 cổ phần hóa 1 doanh nghiệp.