23:36 20/09/2010

Vận hành Nhà máy Thủy điện Đăk Ne

Hồng Vinh

Nhà máy Thủy điện Đăk Ne do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư chính thức đi vào hoạt động tại Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Khi đưa vào sử dụng hòa vào mạng lưới điện quốc gia, nhà máy này sẽ đạt công suất 8.1 MW, sản lượng điện đạt 37,96 triệu Kwh/năm.
Khi đưa vào sử dụng hòa vào mạng lưới điện quốc gia, nhà máy này sẽ đạt công suất 8.1 MW, sản lượng điện đạt 37,96 triệu Kwh/năm.
Ngày 18/9, Nhà máy Thủy điện Đăk Ne do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư chính thức đi vào hoạt động tại Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Nhà máy Thủy điện ĐăkNe được thi công từ cuối năm 2007, có tổng vốn 230 tỷ đồng. Đây là nhà máy thủy điện đầu tiên của Tây Nguyên đăng ký triển khai thành công cơ chế phát triển sạch, theo hiệp định thư Kyoto về chống biến đổi khí hậu và được nhận chứng chỉ giảm phát thải hiệu ứng nhà kính.

Khi đưa vào sử dụng hòa vào mạng lưới điện quốc gia, nhà máy này sẽ đạt công suất 8.1 MW, sản lượng điện đạt 37,96 triệu Kwh/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) là đầu mối tài trợ vốn với 180 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% tổng mức đầu tư dự án. Số vốn tài trợ đã được ngân hàng này giải ngân trong thời gian 3 năm xây dựng dự án.