10:00 16/01/2008

Văn hoá Du lịch Gia Lai sẽ niêm yết tại sàn Hà Nội

M.Kiều

Sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 2.376.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hoá Du lịch Gia Lai

Ngày 14/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 2.376.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hoá du lịch Gia Lai.

Công ty Cổ phần Văn hoá Du lịch Gia Lai có trụ sở tại 18 Lê Lai, thành phố Pleku, tỉnh Gia Lai. Vốn điều lệ của công ty là 23,762 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 19,80%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 80,20%.

Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh phát hành sách, văn hoá phẩm, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu du lịch vui chơi giải trí, vận tải du lịch, mua bán hàng công nghệ thực phẩm.