15:20 24/03/2014

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Diệp Vũ

Văn phòng được thiết kế lại của Google ở Amsterdam vừa mang nét đặc trưng của “gã khổng lồ” tìm kiếm, vừa mang những chi tiết địa phương