22:02 17/05/2011

Văn phòng tại chung cư sẽ chỉ có chức năng giao dịch?

Nội dung chính của dự thảo thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng

Dự thảo đang được Bộ Xây dựng khẳng định hoạt động văn phòng tại các căn hộ trong chung cư chỉ phục vụ mục đích giao dịch.
Dự thảo đang được Bộ Xây dựng khẳng định hoạt động văn phòng tại các căn hộ trong chung cư chỉ phục vụ mục đích giao dịch.
Chỉ được sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng với mục đích giao dịch là một trong những nội dung được Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết sau khi tiến hành khảo sát tại một số địa phương và tổng hợp báo cáo về tình hình sử dụng căn hộ nhà chung cư vào mục đích không phải để ở trên cả nước, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, soạn thảo để sớm ban hành thông tư quy định về vấn đề này.

Hiện nay, Bộ Xây dựng vẫn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan cùng một số doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án nhiều khu đô thị mới trên toàn quốc... đến hết ngày 31/5.

Theo nội dung dự thảo đang xây dựng, ngoài thủ tục pháp lý cần thiết giữa các bên (bên sở hữu và bên thuê), muốn sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng phải đáp ứng những điều kiện sau, có diện tích sử dụng bình quân phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 8 m2/người (số lượng cán bộ, nhân viên làm việc thường xuyên trong văn phòng); hoạt động của văn phòng không ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vận hành nhà chung cư; bố trí người trực văn phòng 24/24 giờ và tất cả các ngày trong tuần…

Đặc biệt, việc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng phải có sự đồng ý của trên 2/3 chủ sở hữu, người sử dụng trong cùng tầng nhà của đơn nguyên có căn hộ đó.

Cùng với đó, các địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế để ban hành quy định mức thu tối đa (giá trần) kinh phí quản lý vận hành hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư để làm căn cứ thu phí dịch vụ căn hộ chung cư làm văn phòng.

Tuy nhiên, ngoài các yêu cầu đặt ra, dự thảo đang được Bộ Xây dựng khẳng định hoạt động văn phòng tại các căn hộ trong chung cư chỉ phục vụ mục đích giao dịch chứ không được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc làm kho tàng, cơ sở đào tạo; môi giới việc làm, môi giới nhà đất hoặc sàn giao dịch bất động sản, sàn giao dịch chứng khoán.

Bởi vậy, nếu thông tư này được ban hành và có hiệu lực thi hành thì những trường hợp đang sử dụng căn hộ nhà chung cư với mục đích nêu trên sẽ phải chấm dứt việc sử dụng sau 90 ngày.

(TTXVN)