04:31 16/04/2007

Vàng bạc Phương Nam có thể bán 51% vốn cho nước ngoài

Minh Đức

UOB Bullion & Futures sẽ mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC)

Kinh doanh vàng đang khởi sắc trong những năm gần đây.
Kinh doanh vàng đang khởi sắc trong những năm gần đây.
UOB Bullion & Futures sẽ mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC).

Kế hoạch này đã được thống nhất trong cuộc gặp cuối tuần qua tại Singapore giữa đại diện UOB (công ty con của Ngân hàng UOB - Singapore) , Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) - ngân hàng mẹ của NJC và đại diện NJC.

Cụ thể, UOB Bullion & Futures sẽ mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất của NJC với mức tham gia là tối đa mà một nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ khi tham gia vào một công ty Việt Nam, mức này có thể lên đến 51% nếu được cho phép.

Sau khi trở thành cổ đông lớn của NJC, UOB Bullion và NJC sẽ hợp tác phát triển các sản phẩm dịch vụ về vàng miếng, vàng trang sức, mua bán vàng qua tài khoản, huy động vốn cho ngân hàng với lãi suất trả lãi căn cứ vào biến động của thị trường vàng, tư vấn quản lý kinh doanh đầu tư vàng, dịch vụ cho vay bằng vàng…

UOB Bullion & Futures Limited cũng sẽ tham gia Hội đồng Quản trị và điều hành NJC.

Hiện tại, NJC đã có 12 chi nhánh đăng ký và đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động. Vàng miếng NJC cũng đã thực hiện đăng k‎ý nhãn hiệu độc quyền.

UOB Bullion & Futures Limited là một công ty con của UOB và là thành viên của sàn giao dịch chứng khoán Singapore, chuyên cung cấp dịch vụ sản phẩm về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý và thị trường Futures…