17:24 12/09/2017

Vàng chuyển mạnh thành tiền, giao dịch vàng miếng tại Việt Nam sụt mạnh

Minh Đức

Quy mô giao dịch vàng miếng mỗi ngày thời gian gần đây bình quân giảm tới 75% so với đầu năm 2013

Số dư vàng giữ hộ trong hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến 31/6/2017 chỉ còn 2,89 tấn.<br>
Số dư vàng giữ hộ trong hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến 31/6/2017 chỉ còn 2,89 tấn.<br>
Ngày 12/9, giá vàng trong nước liên tục giảm nhanh và mạnh, khoảng 200.000 đồng/lượng. Đợt biến động khá mạnh từ tuần trước đến nay đã bộc lộ rủi ro với những giao dịch mua đuổi giá cao.

Tuy nhiên, theo số liệu từ Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), trong đợt biến động trên, cũng như từ đầu năm đến nay, giao dịch vàng miếng trên thị trường ở mức thấp.

Cụ thể, quy mô giao dịch vàng miếng mỗi ngày thời gian gần đây bình quân chỉ khoảng 10.000 lượng, giảm tới 75% so với đầu năm 2013.

Đầu năm 2013 là mốc đánh dấu thay đổi lớn trên thị trường vàng cùng cơ chế quản lý. Ngân hàng Nhà nước đã chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vàng trên toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Cơ chế này áp dụng cho đến nay, và lượng vàng người dân gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định chỉ ở dưới dạng giữ hộ.

Cũng theo số liệu từ Vụ Quản lý Ngoại hối, tập hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, lượng vàng gửi dưới dạng giữ hộ nói trên đã giảm rất mạnh kể từ đầu 2013 đến nay.

Cụ thể, số dư vàng giữ hộ trong hệ thống các tổ chức tín dụng vào cuối 2013 ở mức 32 tấn, đến năm 2014 chỉ còn 21 tấn, năm 2015 còn 10 tấn, đến 2016 giảm xuống còn 3 tấn và đến ngày 31/6/2017 chỉ còn 2,89 tấn.

Theo lý giải từ Vụ Quản lý Ngoại hối, xu hướng sụt giảm trên chủ yếu là vốn vàng trong dân cư đã chuyển hóa mạnh thành VND để đưa vào đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Thay vì găm giữ và tích trữ gửi ở ngân hàng, người dân đã bán ra vàng miếng để tạo cung đáp ứng nhu cầu trên thị trường trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước không cho phép nhập khẩu cũng như không dập thêm một lượng vàng miếng mới nào kể từ 2013 đến nay.