00:28 24/09/2010

Vay online, giải ngân sau… 1 phút

Thùy Duyên

Đây là thời gian giải ngân cho khoản vay theo tiện ích mới mà Ngân hàng Á châu (ACB) triển khai từ ngày 22/9/2010

Để có thể tiếp cận tiện ích này, khách hàng phải có ít nhất một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mở trên ACB Online và đang hoạt động.
Để có thể tiếp cận tiện ích này, khách hàng phải có ít nhất một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mở trên ACB Online và đang hoạt động.
Đây là thời gian giải ngân cho khoản vay theo tiện ích mới mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) triển khai từ ngày 22/9/2010.

Thông báo từ ngân hàng này cho biết, dịch vụ ACB Online (ngân hàng trực tuyến) sẽ bắt đầu cung cấp thêm tiện ích “cho vay cầm cố số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn”, và “cho vay thấu chi đảm bảo bằng số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn” cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

“Tiện ích mới hỗ trợ khách hàng có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tài chính tức thời của mình mọi lúc, mọi nơi, chỉ trong vòng 1 phút, mà không cần phải đến ngân hàng”, ACB giới thiệu.

Cụ thể, khách hàng đang sử dụng ACB Online, chỉ cần đến ngân hàng 1 lần để ký một hợp đồng khung về vay online, sau đó, khách hàng sẽ có thể tự hoàn tất việc vay qua mạng internet một cách đơn giản và được giải ngân vào tài khoản tiền gửi thanh toán của mình chỉ trong vòng 1 phút.

Để có thể vay online, khách hàng chỉ cần đến bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch của ACB để ký hợp đồng sử dụng ACB Online và ký một hợp đồng khung về vay online, phải có ít nhất một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mở trên ACB Online và đang hoạt động. Khách hàng có thể dùng tài khoản tiền gửi có kỳ hạn này để vay cầm cố số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, hoặc vay thấu chi đảm bảo bằng số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và được giải ngân ngay vào tài khoản tiền gửi thanh toán.

Số tiền vay phải nhỏ hơn số dư có trong tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mà khách hàng dùng để cầm cố số dư hay dùng để đảm bảo cho việc vay thấu chi.