12:50 27/01/2008

Vay trên 30 triệu đồng mới phải có tài sản thế chấp

Dũng Hiếu

Ngày 23/1, Thủ tướng đã có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong cơ chế quản lý vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 23/1, Thủ tướng đã có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong cơ chế quản lý vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, đối với dự án có mức vay trên 30 triệu đồng mới phải có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định hiện hành hoặc bảo đảm tiền vay theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong khi theo Quyết định 71/2005/QĐ-TTg, các dự án phải có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật.

Thay cho quy định cũ về việc hộ gia đình vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi vay vốn thực hiện dự án, Quyết định sửa đổi chỉ yêu cầu các đối tượng này cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Ngoài điều kiện dự án vay vốn phải có xác nhận của chính quyền địa phương, quy định mới chấp nhận cả trường hợp xác nhận của cơ quan thực hiện chương trình địa phương nơi triển khai dự án. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay mức tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/1 lao động được thu hút mới.