00:08 19/01/2009

VC2 công bố lãi hơn 34 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Tính đến hết năm 2008, tổng tài sản của VC2 đạt 708,502 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 159,764 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Tính đến hết năm 2008, tổng tài sản của VC2 đạt 708,502 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 159,764 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VC2 đạt hơn 225,59 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt hơn 638,87 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 11,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 42,727 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 8,502 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 34,182 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2008, tổng tài sản của VC2 đạt 708,502 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 159,764 tỷ đồng – trong đó lợi nhuận chưa phân phố là 30,677 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 16/1, cổ phiếu VC2 ở mức 33.900 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 199 tỷ đồng.