17:28 11/12/2008

VC3 tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 15/1/2009, VC3 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần

Trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Ảnh: Lê Tâm.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Ảnh: Lê Tâm.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3-HASTC).

Theo đó, ngày 15/1/2009, VC3 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VC3 vào các ngày 23, 24, và 25/12/2008.