14:08 27/10/2008

VC5 công bố lãi gần 11 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (VC5-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2008 và 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2008 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 106,119 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 300,043 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 3,896 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 10,968 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đạt 2.193,7 đồng.

Được biết, công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tổng doanh thu đạt 340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, trả cổ tức 14%.